IT-Specialister för molnet

Vi är experter på

Microsoft Azure

 • Support / Operations
 • Konfiguration / DevOps
 • Automatisering / Integration
 • CSP (Cloud Solution Provider) Tier 1

Vi hjälper er på resan från start till moln

Azure Architect

1. Architect

Vi tar fram en arkitektur och plan för hur er verksamhet ska få bäst nytta med Azure och dess tjänster utifrån era krav idag och framöver.

Azure Deploy

2. Deploy

Vi bygger, konfigurerar och automatiserar Azure för era system och applikation. Från kod till prod för snabb time 2 market.

Manage Azure

3. Manage

Även moln behöver kärlek och vi har ramverket och verktygen för löpande drift & förvaltning av er infrastruktur och applikation.

Det här gör vi


Design


Design och arkitektur av lösning i Azure för era applikationer. Från vilka tjänster som skall användas till hur release och deployment skall fungera.


Proof of Concept


Genom göra en POC och verifiera funktionalitet, prestanda och pris säkerställer vi snabbt vilka fördelar Azure ger för er miljö.


Uppsättning


Vi bygger, konfigurerar och deployar lösningar i Azure, både traditionella miljöer med virtuella maskiner och plattformstjänster.


Integration


Behöver ni integrera Azure med era befintliga system, exempelvis för internfakturering? Vi har erfarenhet att skapa lösningar både i backend i frontend.


Migrering


Flytt från nuvarande miljö i ett 1:1 förhållande (Lift and Shift) till Azure IaaS eller migrering utav data till plattformstjänster.


Tester


Vi utför tester för att utvärdera miljö och applikation. Exempel är last, funktion och prestandatester.


Test / Dev


Azure lämpar sig väldigt bra för utvecklingsteam. Vi sätter upp ramverk för att snabbt deploya nya resurser och för att enkelt hantera utvecklingsprojekt.


Optimering


Nulägesanalys med förslag för att optimera prestanda och resursutnyttjande för lägsta möjliga kostnad per tjänst samt matcha prestandakrav.


Automatisering


Vi bygger mallar och script för att automatisera infrastruktur och applikation i Azure, ex. på verktyg är Powershell, JSON, DSC, Puppet och Chef.


Hybrid IT


Om ni har egna servrar i ert kontor eller datacenter idag så kan vi koppla ihop dessa med molnet. Vanligt är att synka sin lokala Active Directory till Azure.


Katastrofsäkring


Azure är perfekt för att använda som second-site eller backup. Istället för att ha en andra datahall, varför inte nyttja Azures flera datacenter för disaster recovery?


Utbildning


Vi utbildar i Azure och dess ekosystem. Vi bygger en workshop som passar er. Exempel på innehåll är: Azure i praktiken, deploy, standarder och DevOps.


Ska vi förvalta molnet åt dig?


Support

 • vi finns redo när ni behöver oss. Vi rycker in och hjälper er vid behov av expertis.
Läs Mer

DevOps

 • Vi automatiserar infra och app som kod. Lansera era tjänster snabbt till era kunder.
Läs Mer

Varför redeploy?


 • Vi är specialister och jobbar bara med Microsofts molntjänster
 • Vi ger lokal kompetens med Microsofts globala säkerhet och räckvidd
 • Vi låser inte in er, är ni inte nöjda kan ni byta på minuten!

Vi tror inte på

 • Långa avtal med bindningstid
 • Inlåsning i lösning och hårdvara
 • Brandsläckning och reaktivitet

Vi tror på

 • Ingen bindningstid, är ni inte nöjda, byt!
 • Betala för användning per minut
 • Automatisering och Optimering

Senaste nytt från bloggen


Microsofts strategi är cloud first, det märks!


+0
Azure releaser årligen


Azure StorSimple
Azure in Open
Azure Government
Azure SQL Database
Rights Management (RMS)
Azure API Management
Azure Site Recovery
Azure Automation
Instance Level Public Ips
Azure Redis Cache
Azure Batch
Azure Marketplace
Azure Data Factory
Stream Analytics
Event Hubs
Operational Insights
Premium Storage
Virtual Machine Converter 3.0
Cloud Platform System (CPS)
Antimalware for Cloud Services and VMs
Identity Manager vNext
Analytics Platform System (APS)
Visual Studio Community 2013
Visual studio 2015 Preview
.NET 2015
Azure RemoteApp
Azure AD Basic
SSD-based instances for Microsoft Azure VMs and Cloud Services
Azure SQL Database Auditing
Live Channels for Azure Media Services
AAD Application Proxy
New experiences in Power BI
Azure DocumentDB
Azure Search
HDInsight for Storm Public Preview & GA
Azure Zone Redundant Storage
HDInsight for Hbase
WSSC vNext tech preview
Content Protection pub preview
Intune – Nov update and Dec update
Azure AAD premium features
Multi-Factor Auth enhancements
Cloudera and Hortonworks on clustered Azure VMs
Azure Instance level IP
Azure Role Based Access Controls
VPN support pub preview
TiP Testing pub preview
Azure AD Workday A148 Integration
Azure Standard SSG
ExpressRoute S2S, P2S GA
Azure Multiple NICs
Azure Networking Appliances
Azure Traffic Manager Nested policies
Azure VM Image Gallery expansion
Azure Vnet
Azure Web Jobs
VSO datacenter expansion
VSO REST Hooks pub preview
Australia datacenter
Forced Tunneling
WSSC Azure Packs
Azure G-Serves Instances
Azure Key Vault
Drivers for SQL Server
MDM for Office 365 public preview and GA
Azure Media Services Content Protection
Azure Mobile Engagement
Node.js Tools for Visual Studio
Visual Studio 2013 updates
Auto-HA for SQL Server VM
Auto-Patching and Backup for SQL Server VMs
Azure SQL Database Increased Compatibility
Azure AD Connect Health pub preview
Azure AD MFA Per App / Conditional access pub preview
Azure RMS controlled user deployment
Azure RMS departmental templates pub preview
Azure Site Recovery SAN Replication
ASP.NET 5 Preview
Azure SDK 2.5.1
Team Foundation Server 2015 preview
Azure Machine Learning GA
Azure HDInsight for Linux Pub Preview
Azure HDInsight Support for Hadoop 2.6 pub preview
Azure SQL Database security feature – Data Masking pub preview
Azure SQL Database security features – Encryption
Azure SQL Database security features – Row Level security
Azure AD: API for SIEM
Microsoft Intune monthly updates
Remote Desktop Client for Windows Phone 8.1
Azure App Service
Azure CDN Integration
Azure Media Encoder Premium
Azure AD Premium & Basic in CSP
Azure IoT Suite
Windows Server Containers
Hyper-V Containers
Windows Server Nano Server
Azure Media Player GA
Azure Service Fabric
Azure IoT Suite
Azure Site Recovery: Protect VMWare and Physical Servers
in Public Preview
Azure Backup Generally Available
Azure API Management Premium simplifies high availability and massive scale for APIs
ExpressRoute for Office 365
Azure Active Directory Dynamic Membership For Groups
Automatic Password Change for Social Media Shared Accounts
Compute-Intensive A10 and A11 Virtual Machine Instances
Remote Desktop app for Windows Phone support for Gateway
and Remote Resources
Informatica Cloud Agent availability in Linux and Windows Virtual Machines
Azure DocumentDB Hadoop Connector
Azure HDInsight support for more VM sizes
Enterprise-Grade Array-Based Replication and Disaster Recovery with ASR and System Center GA

Jag vill hålla mig uppdaterad!
Ge mig tips och nyheter:

Jag vill ha hjälp!

Kontakta oss på 08-533 344 24 eller info@redeploy.se