Tjänster

Vi erbjuder
 • Återförsäljning av Azure/Office 365
 • Support / Operations
 • Konfiguration / DevOps
 • Automatisering / Integration
 

Visste du att vi kan

FÖRVALTA

er moln-miljö så ni slipper det själva?

Kontakta mig

Vi hjälper er med

Design


Design och arkitektur av lösning i Azure för era applikationer. Från vilka tjänster och komponenter som skall användas till hur release och deployment skall fungera.


Proof of Concept


Genom att sätta upp en POC och verifiera funktionalitet, prestanda och pris säkerställer vi snabbt vilka fördelar Azure ger för er miljö.


Uppsättning


Vi bygger, konfigurerar och deployar lösningar i Azure, både traditionella miljöer med virtuella maskiner och plattformstjänster.


Integration


Behöver ni integrera Azure med era befintliga system, exempelvis för internfakturering? Vi har erfarenhet att skapa lösningar både i backend i frontend.


Migrering


Flytt från nuvarande miljö i ett 1:1 förhållande (Lift and Shift) till Azure IaaS eller migrering utav data till plattformstjänster.


Tester


Vi utför tester för att utvärdera miljö och applikation. Exempel är last, funktion och prestandatester.


Test / Dev


Azure lämpar sig väldigt bra för utvecklingsmiljöer och utvecklingsteam. Vi sätter upp ramverk för att snabbt deploya nya resurser och för att enkelt hantera och styra större utvecklingsprojekt.


Optimering


Verifikation av nuläge med åtgärdsförslag för att optimera prestanda och resursutnyttjande för lägsta möjliga kostnad per tjänst. Vi kommer med förslag där vi ser att det kan minskas eller där det behöver ökas för att bättre matcha prestandakrav.


Automatisering


Vi bygger mallar och script för att automatisera så mycket som möjligt av infrastruktur och applikation i Azure, Med Powershell, ARM och Azure-cli automatiserar vi Azure tjänsterna. DSC, Puppet, Chef för OS och applikation


Hybrid IT


Om ni har egna servrar i ert kontor eller datacenter idag så kan man koppla ihop dessa med molnet. Varför inte börja med att lägga ut vissa funktioner som ex. test och utveckling i molnet?


Katastrofsäkring


Molnet och Azure är perfekt för att använda som second-site eller för remote backup. Istället för att ha en andra datahall, varför inte nyttja Azures flera datacenter för disaster recovery?


Utbildning


Vi kommer gärna och utbildar i Microsoft molntjänster. Vi kan skräddarsy en workshop så den passar er avdelning och ert kompetensbehov. Exempel är genomgång av koncept, deployment, standarder och DevOps rutiner.


Våra Paket


Support

Vi finns standby när ni behöver oss. Vi hjälper er med expertis kring alla delar av Microsoft Azures ekosystem.
 • Rabatterat pris på Azure
 • Administration
 • Support
 • Felsökning
 • Konfiguration
Kontakta mig

DevOps

Vi tar det ett steg till, vi automatiserar alla resurser som kod. Få snabbt igång tjänster för snabbare Time to Market.
 • Rabatterat Pris på Azure
 • Administration
 • Support
 • Felsökning
 • Konfiguration
 • Backup
 • Patchning
 • Övervakning
 • Rapporter
 • Optimering
 • Automatisering
 • Infrastructure as Code
Kontakta mig

Beskrivning av tjänsterna

Rabatt


Tillgång att nyttja vårt avtal för bästa pris på Azure tjänster. Om ni inte är nöjda så kan ni enkelt flytta era tjänster till ett eget avtal.


Administration


Vi administrerar er Microsoft-prenumerationen med bland annat fakturering och kontohantering.


Support


Vi hjälper er med frågor angående din miljö för att förebygga ständig brandsläckning på fel. Vi finns tillgängliga dygnet runt, året om.


Felsökning


Våra certifierade tekniker felsöker och åtgärdar problem i er molnmiljö. Vi finns tillgängliga på telefon, mail och skype.


Konfiguration


Vi utför ändringar som ex. uppsättning av server, borttag av konto, nya brandväggsregler osv.


Backup


Vi ser till så att ert data är skyddat och sparat så länge som ni behöver. Vi utför givetvis återläsning vid behov.


Patchning


Nu mer än någonsin är det viktigt att hålla sina system uppdaterade med säkerhetsfixar. Vi patchar era servrar kontinuerligt.


Övervakning


Vi övervakar era tjänster och applikation genom centraliserad loggning och monitorering. Vi använder best of breed verktyg för respektive teknik.


Rapporter


Vi skickar en rapport till er med utnyttjandegrad, aktiviter, incidenter och förbättringsförslag.


Optimering


Vi ger förslag på optimering för era tjänster på både ekonomisk och teknisk nivå. Exempelvis byta IaaS till PaaS eller minska storlek på server.


Automatisering


Vi strävar efter att minimera manuellt arbete. Vi bygger scheman som kan utföra återkommande aktiviteter som t.ex. stänga av och starta servrar enligt schema.


Infrastructure as code


Tiden då man väntade på en server en vecka, dag eller timme är över. Med deployment script trycker man på en knapp och tjänsten finns tillgänglig på minuter.