Vanliga Frågor

Vi svarar på frågor om
 
hur funkar det?
Vi utför en GRATIS

FÖRSTUDIE

Och besvarar dina frågor!
Kontakta mig

Vad är Molnet / Cloud?

Datormoln eller molntjänster är egentligen inget nytt. Man betalar för nyttjanderätten av ett antal olika resurser under en tidsperiod. Precis som för klassisk drift eller outsourcing så är moln bara en ny term för samma sak fast skiljer sig på ett par punkter. Dessa förutsättningar brukar gälla för att det skall kallas moln. Betala endast för nyttjade resurser, ej allokerade. Self service portal, Inga bindningstider, skalbara tjänster, Både IaaS och PaaS.
Fördelarna med molntjänster är många. För att lista några fördelar som brukar belysas:

 • Pay As You Go
 • Ingen inlåsning i hårdvara eller plattform
 • Öka eller minska maskiner eller tjänster direkt
 • Self service portal
 • Inga avtal, flytta dina maskiner eller tjänster när du vill
 • Högre säkerhet och tillgänglighet för tjänster och maskiner
 • Färdiga plattformstjänster
 • Rollbaserad och silobaserad åtkomst
 • Automatisering och schemaläggning av flöden efter resursbehov
 • Framtidssäkert
 • Skalfördelar i och med storleken på leverantör
 • Integration mot tredjepartsverktyg och identiteslösning
 • Automatisk skalning efter last och resursbehov
 • Minskat behov av egen personal och infrastruktur
 • Enkel kostnadsberäkning och forecasts
 • Snabbare “Time To Market” med egna nya funktioner eller tjänster
 • Enkelt webbaserat gränssnitt med metrics för alla tjänster

Läs mer om hur National Institute of Standards and Technology (NIST) definierar Moln/Cloud.

Är molnet säkert?

Vi vill påstå att Microsoft Azure är den säkraste plattformen av alla “molnleverantörer”. Vi anser även att det är svårt och nästintill omöjligt att få samma säkerhet i eget datacenter eller hos annan molnleverantör i Sverige. Läs mer om Microsofts säkerhet.

Följer Azure Personuppgiftslagen (PUL)?

Det är alltid leverantören av tjänsten (dvs ni för era kunder) som ansvarar att man följer PUL, men det ska inte vara några problem att göra det på Microsofts molntjänster. Microsoft har sina molntjänster godkända av EU:s 28 datainspektionsmyndigheter via Artikel 29-gruppen. Avtalen gäller Microsofts molntjänster Microsoft Azure, Windows Intune, Microsoft Dynamics Online och Office 365 och hanterar hur Microsoft behandlar personuppgifter som lagras i bolagets molntjänster. Med det så tror Microsoft att godkännandet ska skingra tvivel som finns hos kunder som till exempel kommuner och skolor när det gäller att använda bolagets molntjänster om man följer PUL. För att tydliggöra om en molntjänst följer PUL gör Datainspektionen en undesökning med fokus på fyra punkter. Läs om dessa punkter och vart de finns i Microsofts tjänsteavtal. Läs mer om information från Datainspektionens angående PUL. Läs Microsoft Online Service Terms. Molnbloggen.com har en väldigt bra artikel om Microsoft och PUL, den kan du läsa här. Nedan film är väldigt informativ kring PUL och Microsofts molntjänster.
Är du fortfarande osäker? Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Vad är Microsoft Azure?

Azure är Microsofts molnplattform för både infrastruktur som en tjänst (IaaS, Infrastructure as a Service) och plattform som en tjänst (PaaS, Platform as a Service). Azure är en öppen plattform med stöd för många operativsystem, språk och verktyg med möjlighet att köra hybridlösningar där delar ligger i molnet och andra lokalt. Azure är alltid tillgängligt, fullt skalbart, dygnet runt! Läs mer hos Microsoft eller se en introfilm:

Vad ska jag köra i molnet?

Vi kan tyckas kaxiga, men vi ser det som en självklarhet att köra allt i molnet. Idag finns det ingen anledning att inte ha molnet som ett reellt alternativ. Går det att köra i eget datacenter eller hos en klassisk hosting-leverantör så går det med största sannolikhet att köra i Azure. Kontakta oss så kan vi se över alternativ, vi kan hjälpa er utvärdera tjänsterna och kanske börja med backup, katastrofsäkring eller utvecklingsservrar.

Vad får jag för tillgänglighet (SLA)?

Tillgänglighet på de tekniska tjänsterna varierar om man kör IaaS, PaaS samt hur man byggt det. Vi förespråkar så hög redundans som möjligt genom lastbalansering, replikering, geo-redunans med mera. Det är inte alltid möjligt med högsta tillgänglighet på grund av till exempel behov av kodändring. Vi på Redeploy har beredskap efter era behov och har en högsta nivå som är dygnet runt året om (24/7/365). Läs mer information kring Azures SLA.

Varför Azure istället för Amazon EC2?

Det finns många skillnader mellan Amazon EC2 samt Azure. Men en väsentlig skillnad är att Azure har äkta PaaS medans Amazon EC2 “bara” har IaaS. Läs en jämförelse hos Tom’s IT PRO jämför AWS vs Azure eller se en kortare film:

Varför ska jag välja redeploy?

Vi startade bolaget på grund av att kunder efterfrågade kunskap och tjänster som ingen kunde leverera. Vi tänkte länge och noga på vilka av molnleverantörerna, både inhemska och globala vi skulle jobba med samt om vi skulle jobba med flera eller fokusera på en. Vi valde Azure och vi tror att med deras globala trygghet och vår lokala kompetens har vi något som våra kunder uppskattar. Vi anser också att man blir bäst genom att fokusera på en sak, eller i det här fallet ett moln. Vi lever som vi lär och låser inte in kunden med långa avtal eller dyra kostnader utan värde. Är du inte nöjd kan du byta på minuten!

Kan jag köra Linux i Azure?

Det är inte en dum fråga då det är Microsoft som äger Azure. Det är ingen hemlighet att Steve Ballmer och Bill Gates “ogillade” Linux. Det här har radikalt förändrats med nuvarande VD:en Satya Nadella som har sagt “Microsoft loves Linux”. Det finns stöd för flertalet distributioner och det är inte ovanligt med kunder som bara kör Linux i Azure. Idag är ca 30% Linux av alla operativsystem i Azure. Här kan du se en del av Satya Nadellas tal: